Trường ĐHSP HN »
Đăng nhập vào hệ thống
Tên truy cập:
Mật khẩu:

quan ao nam Hỗ trợ kỹ thuật
Khôi phục mật khẩu đã mất

Tài khoản mới kích hoạt
1.   ThS. Nguyễn Thu Hiền
2.   GS. TSKH. Vũ Quang Mạnh
3.   ThS. Nguyễn Thị Mai Lan
4.   KS. Minh Quang Nguyen
5.   ThS. Vũ Ngọc Thành
6.   CN. NguyễnThị Mai Hương
7.   TS. Phạm Thị Quỳnh
8.   ThS. Phạm Thị Lan
9.   ThS. Vũ Thái Giang
10.   PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa

DANH MỤC ĐƠN VỊ


DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CẬP NHẬT

STT Tên bài viết Tác giả
1. Finite-time stability of a class of non-autonomous neural networks with heterogeneous proportional delays . Applied Mathematics and Computation(2015) LÊ VĂN HIỆN
2. Nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên trường cao đẳng nghề . Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội(2014) Nguyễn Hoài Nam
3. Global asymptotic behaviour of positive solutions to a non-autonomous Nicholsons blowflies model with delays . Journal of Biological Dynamics(2014) LÊ VĂN HIỆN
4. Exponential stabilization of non-autonomous delayed neural networks via Riccati equations . Applied Mathematics and Computation(2014) LÊ VĂN HIỆN
5. Utilizing the Active and Collaborative Learning Model in the Introductory Physics Course . Journal of Education and Learning(2014) Nguyễn Hoài Nam
6. A novel approach to exponential stability of nonlinear non-autonomous difference equations with variable delays . Applied Mathematics Letters(2014) LÊ VĂN HIỆN
7. Existence and global asymptotic stability of positive periodic solution of delayed Cohen-Grossberg neural networks . Applied Mathematics and Computation(2014) LÊ VĂN HIỆN
8. A new approach to state bounding for linear time-varying systems with delay and bounded disturbances . Automatica(2014) LÊ VĂN HIỆN
9. New results on state bounding for discrete-time systems with interval time-varying delay and bounded disturbance inputs . IET Control Theory and Applications(2014) LÊ VĂN HIỆN
10. An explicit criterion for finite-time stability of linear nonautonomous systems with delays . Applied Mathematics Letters(2014) LÊ VĂN HIỆN

Copyright (C) 2008. Hanoi National University of Education

porno deutsch porno free porn german porno sex videos free adult movies free porn movies