Trường ĐHSP HN »
Đăng nhập vào hệ thống
Tên truy cập:
Mật khẩu:

quan ao nam Hỗ trợ kỹ thuật
Khôi phục mật khẩu đã mất

Tài khoản mới kích hoạt
1.   ThS. Nguyễn Thu Hiền
2.   GS. TSKH. Vũ Quang Mạnh
3.   ThS. Nguyễn Thị Mai Lan
4.   KS. Minh Quang Nguyen
5.   ThS. Vũ Ngọc Thành
6.   CN. NguyễnThị Mai Hương
7.   TS. Phạm Thị Quỳnh
8.   ThS. Phạm Thị Lan
9.   ThS. Vũ Thái Giang
10.   PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa

DANH MỤC ĐƠN VỊ


DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CẬP NHẬT

STT Tên bài viết Tác giả
1. New results on state bounding for discrete-time systems with interval time-varying delay and bounded disturbance inputs . IET Control Theory and Applications(2014) LÊ VĂN HIỆN
2. An explicit criterion for finite-time stability of linear nonautonomous systems with delays . Applied Mathematics Letters(2014) LÊ VĂN HIỆN
3. Đổi mới phương pháp dạy và học học phần "Thực hành thiết kế hoạt động dạy và học vật lí" . Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Volumer 58(2013) Phạm Xuân Quế
4. Một số giải pháp tăng cường chất lượng NVSP cho sinh viên khoa SPKT . Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (2013) Nguyễn Hoài Nam
5. Sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình dạy học kiến thức "Chuyển động của vật bị ném" (Vật lí 10 nâng cao) . Tạp chí Giáo dục. Tháng 11, kì 2(2013) Phạm Xuân Quế
6. Thí nghiệm vật lí thật, thí nghiệm tương tác trên màn hình và các biện pháp sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm trong dạy học vật lí . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên. Tập 106(2013) Phạm Xuân Quế
7. On the Procedural Structure of Learning Ecosystem Toward Competency Learning Model . Special Issue of the Journal of Science. ISSN: 1859-3100(2013) Nguyễn Hoài Nam
8. Xây dựng và sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình nghiên cứu chuyển động tròn đều và tròn biến đổi đều . Tạp chí Giáo dục(2013) Phạm Xuân Quế
9. Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến . Journal of Science of HNUE(2013) Nguyễn Quỳnh Diệp
10. Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data . The 9th International Conference on Computing and Information Technology-IC2IT, Thailan(2013) Nguyễn Quỳnh Diệp

Copyright (C) 2008. Hanoi National University of Education

porno deutsch porno free porn german porno sex videos free adult movies free porn movies